Ιός από φλασάκι

Πφ, κλασικά το φλασάκι συμφοιτητή μου κόλλησε το pc μου. Δεν πρέπει να είναι κάτι φοβερό αλλά θέλω τα φώτα σας. Λοιπόν, ενώ κατά τα άλλα βρήκα τον ιό με το antivirus και τον διέγραψα κτλ, τώρα όποτε πάω να ανοίξω το USB flash μου βγάζει αυτό το μήνυμα:

Τα Windows δεν είναι δυνατό να βρουν το autorun.exe. Μπλα μπλα (να ψάξω το αρχείο στην αναζήτηση).

Τι πρέπει να κάνω τώρα;

Κάπου διάβασα αυτή τη λύση:

To correct and solve this error, follow this steps:

 1. Run Task Manager (Ctrl-Alt-Del or right click on Taskbar)

 2. Stop wscript.exe process if available by highlighting the process name and clicking End Process.

 3. Then terminate explorer.exe process.

 4. In Task Manager, click on File -> New Task (Run…).

 5. Type “cmd” (without quotes) into the Open text box and click OK.

 6. Type the following command one by one followed by hitting Enter key:

  del c:\autorun.* /f /s /q /a
  del d:\autorun.* /f /s /q /a
  del e:\autorun.* /f /s /q /a

  c, d, e each represents drive letters on Windows system. If there are more drives or partitions available, continue to command by altering to other drive letter. Note that you must also clean the autorun files from USB flash drive or portable hard disk as the external drive may also be infected.

 7. In Task Manager, click on File -> New Task (Run…).

 8. Type “regedit” (without quotes) into the Open text box and click OK.

 9. Navigate to the following registry key:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

 10. Check if the value name and value data for the key is correct (the value data of userint.exe include the path which may be different than C drive, which is also valid, note also the comma which is also needed):

  “Userinit”=”C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,”

  If the value is incorrent, modify it to the valid value data.

αλλά δεν ξέρω αν δουλεύει και μου φαίνεται και λίγο επικίνδυνο να το δοκιμάσω, καθώς μάλλον θα κάνω λάθος :stuck_out_tongue:

Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι με παρόμοιο τρόπο, ιός από φλασάκι μπαίνει σε πισι, μια φίλη μου σχεδόν κατέστρεψε το ipod της, που με τη σειρά του κόλλησε και αυτό ιό :frowning:

Για πείτε :frowning: :frowning: :frowning:

ο ιος πρέπει να είναι ο disk knight.exe, έτσι?

ασε τα windows και μετα τερμα οι ιοι και αυτου του ειδους τα μπλεξιματα:p :stuck_out_tongue:

format το flashάκι το έκανες??