Κιθάρα ταυτόχρονα με εναλλαγή 2 φυσαρμόνικες

πχ ματζορομίνορα ή μικτές κλίμακες πχ μινόρε φυσικό + μινόρε αρμονικό: