Προς διαγραφή

Άκυρο, παρακαλώ να διαγραφεί.

Άκυρη η αγγελία, παρακαλώ να διαγραφεί.