Η μελωδία που ήταν σ' όλες τις λατέρνες

https://www.youtube.com/watch?v=Vvtg2bIgDeo