Πωλούνται Σιντίζ

Πωλούνται τα παρακάτω σιντάκια (όλα μαζί, 50 ευρώ):

 1. BLUE OYSTET CULT - Tyranny And Mutation
 2. CRADLE OF FILTH - Bitter Suites To Succubi
 3. DIAMOND HEAD - Anthology - Am I Evil
 4. EUROPE - Bag Of Bones
 5. FATES WARNING - Perfect Symmetry
 6. INCURA - Incura
 7. KANSAS - Monolith
 8. METALLICA - Garage Inc.
 9. METALLICA - Death Magnetic
 10. PINK CREAM 69 - Pink Cream 69
 11. RUNNING WILD - Pile Of Skulls
 12. RUSH - Moving Pictures
 13. SAVIOUR MACHINE - Saviour Machine I
 14. SENTENCED - Crimson
 15. STYX - Pieces Of Eight
 16. UNISONIC - Light Of Dawn

Έφυγαν Incura και Sentenced. ΣΚΟΤΩΝΩ τα υπόλοιπα για 28 ευρώ! Αναμένω PM!! :upside_down_face: