Βινυλια διαφορα

Πωλούνται τα παρακάτω βινύλια, βρίσκομαι Τρίκαλα, αποστολή με ΕΛΤΑ.
Όποιος ενδιαφέρεται ας στείλει pm για περισσότερες πληροφορίες.

Baroness - Red Album 2lp (Relapse,2008,180gr): 24e

Burst - Origo + Prey On Life 2lp (Garden of Exile, 2005, white): 22e

Silver Mt. ZIon - Born Into Trouble… 2x10" (Constellation, 2004): 15e

Shellac - At Action Park (Touch and Go, 2002, 180gr): 18e

Savage Republic - Live Trek 1985 - 1986 2lp (Nate Starkman & Son, 1987): 10e

Virus - Carheart (Duplicate Records, Virulent Music,2010): 25e

Inquisition - Ominous Doctrines Of The Perpetual Mystical Macrocosm 2lp (Season Of Mist, 2015): 15e

Skyclad - A Burnt Offering For The Bone Idol (Noise International, 1992): 18e

Mgła - With Hearts Toward None (Northern Heritage. 2013): 18e SOLD

Mgła - Exercises In Futility (Northern Heritage, No Solace, 2016): 15e SOLD