Τώρα που αίρονται τα μέτρα θα έχει καμμιά συναυλία;;;;

Τώρα που αίρονται τα μέτρα θα έχει καμμιά συναυλία;;;;