Από που κατεβάζετε μουσική

Το sound-park.world μάλλον τα κακάρωσε. Καμιά πρόταση?

rutracker

1 Like

en. metal-tracker. com

2 Likes

Ότι είπαν οι αποπάνω + Soulseek

1 Like

Ότι είπαν οι αποπάνω + metalarea.org

2 Likes

metal-tracker.com + θα δοκιμάσω ό,τι είπαν οι αποπάνω :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Like

image

1 Like

thanks everyone, θα τα δοκιμάσω.