Περιοχή συγκροτημάτων Αττικής

Έχετε συγκρότημα στην Αθήνα? Από ποια περιοχή είστε?