Πωληση η trade metal cd νεα λιστα

GAMMARAY - INSANITY & GENIUS - 6
ICED EARTH - ICED EARTH DIGIPACK - 8
VESPERTINA - THE VISIONS OF VESPERTINA - 6
NEBULA - CHARGED DIGIPACK - 7
SKULLVIEW - KINGS OF THE UNIVERSE - 6
KAMELOT - SIEGE PERILOUS - 6
CORONER - COMPILATION ALBUM - 8

CORONER, KILLING THE DRAGON - DIO ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΚΑΙ ΤΟ NEBULA ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ…