Πουλαω εισητηριο u2

πουλάω ένα εισητήριο για U2 στην θύρα 20 στην τιμή των 50?. v4nch0r@gmail.com 'h mnm sto 6936802771.