Μικρά updates


#1

Ίσως έτυχε να προσέξουν μερικοί ότι σήμερα το πρωί υπήρχαν διάφορα μικροπροβληματάκια σχετικά με τη λειτουργία του forum. Αυτό οφείλεται σε ορισμένα μικρά updates τα οποία έγιναν κυρίως για λόγους προστασίας.

Επειδή πολλά από τα παλαιότερα αρχεία (όχι μηνύματα) έχουν αντικατασταθεί με νέα και οι αλλαγές πρέπει να γίνουν εξαρχής, εάν κάποιος συναντήσει κάποιο πρόβλημα ή δει κάτι διαφορετικό το οποίο δεν υπήρχε παλιά, ας το αναφέρει.