Μικρά updates

Ίσως έτυχε να προσέξουν μερικοί ότι σήμερα το πρωί υπήρχαν διάφορα μικροπροβληματάκια σχετικά με τη λειτουργία του forum. Αυτό οφείλεται σε ορισμένα μικρά updates τα οποία έγιναν κυρίως για λόγους προστασίας.

Επειδή πολλά από τα παλαιότερα αρχεία (όχι μηνύματα) έχουν αντικατασταθεί με νέα και οι αλλαγές πρέπει να γίνουν εξαρχής, εάν κάποιος συναντήσει κάποιο πρόβλημα ή δει κάτι διαφορετικό το οποίο δεν υπήρχε παλιά, ας το αναφέρει.