Πωλοθνται /ανταλλασονται vinyls

ΟΛΑ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΝΤ.

 • Agonia “breed” 7’’

 • Menticide “Some Call It Educational And The Others Just Domestic Violence” 7"

 • Eternal Torment “confined within consciousness” 7"

 • Incarcerated “unnatural disorder” 7"

 • Infernal Hierarchy 7"

 • Demise "devious deception

 • Num Skull /Sea Of Tranquilitysplit 7"

 • Solitary Confinement “poluted earth” 7"

 • Elbereth “reminiscences of a lost solitude” 7"

 • Symphony Of Grief “regurgitated corpses drowning in sorrow 7”

 • Dead “dead” 7" 8euros

 • Enthralment “accursed in divinity” 7"

 • Temperance “one grave” 7"

 • Intaxication “cerebral parasite” 7’’

 • Funeral Nation “sign of baphomet " white vinyl 7”

 • Severance “abysmal ascent” 7"

 • Avulsed “carnivoracity” first edition clear vinyl

 • Purtenance ? Crown Waits The Immortal 7’

 • Mordeth “dimension of death 7”

 • Belsebub “elohim 7”

*****ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η’ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ( MINT) TO PICTURE BINΥΛΙΟ :

Equimanthorn ‎? Nindinugga Nimshimshargal Enllilara (PICTURE DISC) 65 EUROS

ORIGINAL picture disc on UNISOUND…