?Συννεφιασμένη Κυριακή? vs "Τη Υπερμάχω"

Η ??Συννεφιασμένη Κυριακή?? έχει λυπητερό ενώ το ??Τη Υπερμάχω ?? στίχο που ξεχειλίζει από χαρά.
Η μελωδία τους είναι στον ίδιο μουσικό δρόμο Ραστ και στην αρχή είναι πανομοιότυπη
Το συμπέρασμα είναι του Μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη
(??Ραστ?? = Στην ανοδική κλίμακα η διαδοχή είναι όπως και στο ??Ματζόρε??, ενώ στην καθοδική κλίμακα βαρύνεται ο έβδομος φθόγγος. Ο ??Ραστ?? είναι ο ??Πλάγιος Δ? Ήχος?? της Βυζαντινής μουσικής) .

Ραστ Ανιούσα κλίμακα:[CENTER][/CENTER]

Ραστ Κατιούσα κλίμακα:[CENTER][/CENTER]