Πωλουνται yamaha rgx420s, marshall guvnor, dimarzio steve's special

http://www.noiz.gr/index.php?action=classifieds;sa=view;id=34339

http://www.noiz.gr/index.php?action=classifieds;sa=view;id=34341

http://www.noiz.gr/index.php?action=classifieds;sa=view;id=34340