Πωλείται Πετάλι Zoom 505ii

Πωλείται πετάλι Zoom 505ii μεταχειρισμένο, στο κουτί του με οδηγίες στα 50 ευρώ. Για πληροφορίες, φωτογραφία κλπ pm. Προτιμώ Αθήνα χέρι με χέρι.

Up…

Up…

Νόμπαντι;