Χορός και Μέταλ


#81

Όπως σε όλα, έτσι και εδώ οι CELTIC FROST έχουν την απάντηση: