Κυκλοφορίες   Rockipedia


Heavy - Power - Epic Κυκλοφοριες ( 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ) (2901)
Death Μetal κυκλοφορίες ( 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ) (3816)
Rap-Hip Hop-Gangsta ( 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ) (525)
Doom κυκλοφορίες ( 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ) (1339)
Progressive Rock ( 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ) (751)
Black Metal Albums ( 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ) (7699)
Speed/Thrash Metal κυκλοφορίες ( 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ) (1608)
Crust δισκοι ( 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ) (1037)
Post Rock/Metal κυκλοφορίες (+μπάντες) ( 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ) (1337)
Stoner Rock/Heavy Rock Κυκλοφοριες-Προτασεις ( 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ) (1381)
Progressive metal κυκλοφορίες/μπάντες ( 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ) (1100)
Αlternative κυκλοφοριες ( 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ) (2896)
Punk / Ska Punk κυκλοφοριες ( 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ) (1193)
Indie κυκλοφορίες ( 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ) (948)
World Music (16)
Emocore, Screamo, Post Hardcore ( 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ) (330)
Sludge δίσκοι ( 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ) (861)
Garage / Psychedelic Rock ( 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ) (381)
Τhe Avant-Garde/Εxperimental Thread ( 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ) (316)
The Trip-Hop/Electro/Ambient Thread ( 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ) (538)
Space/Psychedelic/Kraut Rock ( 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ) (262)
Goth Rock / Post-Punk Κυκλοφορίες (+Μπάντες) ( 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ) (514)
Hard Rock/AOR κυκλοφορίες ( 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ) (1525)
Ατμοσφαιρικες / Doom / Gothic Metal κυκλοφορίες - προτάσεις ( 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ) (716)
Poser/Glam/Sleaze/Hair metal ( 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ) (549)
Blues-soul-gospel-funk ( 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ) (690)
Metal Machine Music - The Industrial thread ( 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ) (327)
Shoegaze thread ( 2 3 4 5 6 7 ) (137)
Folk / Folk Rock & Country Artists & Albums ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) (198)
The Ultimate Grindcore Thread ( 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ) (572)